Informatii complete si detaliate despre legislatie DDD. Accesati linkurile de mai jos pentru documentele legislative complete.

ORDINUL MINISTERULUI SANATATII PUBLICE Nr. 261 din 6 februarie 2007, pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare.

ORDINUL MINISTERULUI SANATATII PUBLICE Nr. 914 din 26 iulie 2006, pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca un spital în vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare.

ORDINUL MINISTERULUI SANATATII PUBLICE nr. 916 din 27 iulie 2006, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire s,i control al infectiilor nosocomiale în unitatile sanitare.

LEGEA nr. 98/1994, privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica.


In atentia tuturor agentilor economici, institutiilor si asociatiilor de proprietari care au sediul sau puncte de lucru in Bucuresti, obligatii si sanctiuni.

Anexa nr. 2 la HOTARIREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI nr. 146 din 14/07/2005, privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a serviciilor publice de salubrizare in municipiul Bucuresti.

Anexa nr. 2 la HOTARIREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI nr. 120 din 13/07/2010, privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a serviciilor publice de salubrizare in municipiul Bucuresti.

Legea nr. 344/31.05.2002 privind stabilirea şi sancţionarea contravenienţilor la normele legale de igienă şi sănătate publică prevede la art.11: “este contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 RON la 8.000 RON, neefectuarea periodică, conform normelor de igienă, a dezinsecţiei şi deratizării.”


Alte acte normative referitoare la legislatie DDD:

Legea nr. 3/1978 legea de sanatate publica. 
Legea nr. 5/1982 legea ce reglementeaza protectia pădurilor, protecţia plantelor cultivate şi regimul pesticidelor. 
Ordinul MS nr. 536/1997  Lucrarile de dezinsectie se fac atunci cand este nevoie, odata la minim 3 luni.Lucrarile de deratizare se fac atunci cand este nevoie, odata la minim 6 luni (primavara sau toamna). 
Legea nr. 100/26.05.1998 privind asistenţa de sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial nr. 204/1998, stipulează la cap. 5, art. 28: “Agenţii economici şi celelalte persoane juridice sunt obligate să asigure fondurile şi condiţiile necesare pentru aplicarea măsurilor de dezinsecţie şi deratizare periodice”.